Oh Déu! que enviàreu el vostre Fill,
perquè amb la seva mort i resurrecció,
ens donàs el seu Esperit d’amor.

Els nostres germans,
màrtirs del segle XX a Espanya,
foren tan plenament feels a Jesucrist
que els permetéreu vessar la seva sang per Ell.

Donau-nos la gràcia i l’alegria de la conversió
per assumir les exigències de la fe;
ajudau-nos, per la seva intercessió,
i per la de Maria, reina dels màrtirs,
a ser sempre reconciliadors en la societat

i a promoure una viva comunió
en la vostra Església a Espanya;
ensenyau-nos a comprometre’ns

en la nova evangelització
fent de les nostres vides 
testimonis eficaços de l’amor a Vós i als germans.

Vos ho demanam per Jesucrist,
el Testimoni feel i veraç,
que viu i regna pels segles dels segles. Amén.