Déu Pare de misericòrdia,

vós féreu al beat Simó Reynés i companys

el do de donar la vida pel vostre Fill estimat,

perdonant els enemics.

Concediu-nos que el record del seu martiri

ens infongui el mateix coratge i amor,

a fi que siguem arreu

uns testimonis de l'Evangeli

que ells varen proclamar vessant la seva sang

i uns pacificadors que posin pau

entre tots els homes i pobles del món.

Feis-nos la gràcia que vos demanam

per la seva intercessió (...), com un signe

per a la canonització dels nostres germans.

Vos ho demanam per Crist, Senyor nostre.

 

 


 

Si rebeu alguna gràcia, comunicau-ho a

Missioners dels Sagrats Cors

C. Virgen el Sagrario, 22, 4º

28027 Madrid, Espanya.

 

Franciscanes Filles de la Misericòrdia

C. Del Néctar, 18

28022 Madrid, Espanya.