Amb el cor damunt sa mà (bloc msscc)

 

 

 

24 julio 2007

 

 

 

Converses sobre els Màrtirs del Coll

 

 

 

Les nostres congregacions de Missioners dels Sagrats Cors i de Franciscanes Filles de la Misericòrdia, aprofitant el final del curs escolar, organitzaren les Primeres i les Segones Converses sobre els Màrtirs del Coll.

 

L’activitat tengué lloc a la Sala d’Actes del Centre "Mater Misericordiae", a Son Gotleu, amb una assistència que no podem dir massiva, però sí prou significativa.

 

La primera sessió tengué lloc el 27 de Juny, a les 20:30 h. Presentada pel Delegat dels MSSCC a Mallorca, el qual estigué acompanyat per la Mare General i la Delegada de les Franciscanes.

 

Don Pere Fullana, doctor en història, parlà sobre el Context històric dels Màrtirs.

 

Després Don Jaume Falconer, dissenyador, i Jaume Reynés, MSSCC, presentaren el póster i el seu significat.

 

La segona sessió fou el dimecres 11 de Juliol, a la mateixa hora. Tornaren a presidir el P. Gaspar Alemany, Delegat a Mallorca, i Sor Miquela, Delegada.

 

El P. Josep Amengual, Superior MSSCC i Postulador de la Causa de Beatificació, parlà de les Lliçons vàlides per avui, que resumí en la frase: "Del perdó al demanar perdó".

 

Després el P. Manuel Soler, Vicari General MSSCC, presentà el llibre que va publicar sobre el tema amb el títol de "Les senderes de Déu".

 

Al "Full Dominical" de la Diòcesi i al "Diario de Mallorca" s’anunciaren oportunament aquestes activitats.

 

 

 

 

Jaume Reynés Matas, M.SS.CC.