Amb el cor damunt sa mà (bloc msscc)

 

 

 

24 abril 2007

 

 

 

Trobada pasqual sobre les màrtirs franciscanes

(Minireportatge fotogràfic)

 

 

Mater Misericordiae (Palma), 21 d'abril de 2007

 

 

La Delegació de Mallorca-Menorca de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia, dins el marc del temps pasqual, organitzà una jornada de reflexió conjunta sobre les nostres Germanes Catalina Caldés i Miquela Rullan, que moriren màrtirs en el barri del Coll (a Barcelona) el juliol de 1936, juntament amb un grup de Missioners dels Sagrats Cors i una senyora laica.

 

 

Les dues franciscanes

 

 

Sor Catalina amb els malalts


 

 

 

 

Sor Miquela, mestra


 

   

 

 

La jornada tengué lloc a Mater Misericordiae (Palma, 21 d’abril de 2007), on el P. Josep Amengual i Batle, Superior General dels MSSCC, ens parlà sobre l’Espiritualitat del Martiri.

 

L’anàlisi dels fets es va fer des d’ una perspectiva profunda i conciliadora de recerca de les vertaderes causes que els provocaren, amb l’objectiu de fer-ne memòria històrica.

 

En primer lloc es contextualitzen aquest fets de forma històrica, política, social i religiosa. Encara que els nostres germans, víctimes de l’ambient anticatòlic i anticlerical, en tenguessin un coneixement minso d’aquesta realitat i no posseïssin cap poder polític.

 

Es ressaltà la importància de tenir avui la informació exhaustiva per tal de poder-se formar el propi criteri de judici i poder-se expressar en propietat i llibertat.

 

En segon lloc es va fer un estudi de l’escenari del Coll i del perfils dels nostres màrtirs, amb les seves ressonàncies i motivacions per les quals, posant-se en les mans del Pare, foren testimonis de Jesucrist. Amb un doble  objectiu: conèixer la seva vida, la seva opció vers els pobres, i la seva disposició pel martiri, com també l’actualitat i significat del martiri que es dóna avui a diversos indrets del món.

 

 

 

 

La jornada va resultar enriquidora i de presa de consciència de l’esperit evangèlic de les benaurances (la nova moral de morir per la justícia, en el sentit de la fidelitat i coherència de vida) que ens uneix amb les nostres germanes testimonis de la santedat de l’església i que estan a punt de ser reconegudes oficialment com a tals.

 

 

Magdalena Fiol, FHM