Con el corazón en la mano (bloc msscc)

 

 

 

29 noviembre 2007

 

 

 

Mini-reportaje de la celebración en Barcelona

Fotos de Montse Gessé y Emilio Velasco

 

 

 

 

 

Tuvo lugar el sábado 17 de noviembre. Unas peculiares sensaciones se experimentaban al celebrar la fiesta de acción de gracias en el mismo entorno en que los protagonistas sufrieron martirio. Muy cerca estaba situado el local de la F.A.I., la Torre Alzina, la Torre Blanca...  Un poco más lejos la fatídica curva de la Arrabassada, que conduce al Tibidabo.

 

Hubo representación de todas las Casas de la Península: Madrid (P. C. Del Val), Valencia (P. Emilio Velasco, Delegado) ), Navarra (P. J. López) y también de Mallorca (PP. G. Alemany y G. Bauzá). Por supuesto, en el presbiterio estaban los otros congregantes que conforman la comunidad: PP. Vicenç Miró (nuevo superior), J. Sanz y P. Nneme.

 

Presidió la celebración el Vicario General, P. Manuel Soler.  La homilía versó sobre la necesidad de reconciliaciónn tras 70 años de enfrentamientos y odios, secuela a de una guerra incivil. Adjuntamos algunos textos de la liturgia preparados por P. G. Seguí.

 

 


Monició inicial (abans de la celebració)

Ens hem reunit en aquesta església, que és el testimoniatge de la mort martirial del P. Simó Reynés, tres germans Missioners dels Sagrats Cors, dues germanes Franciscanes de Mallorca i una laica, la senyora Prudència Canyelles. Estem en el lloc mateix que ells estimaren, on treballaren pels pobres i on vessaren la sang per fidelitat a Jesús i per reconciliar una societat dividida per l’odi i la injustícia. Fem aquesta celebració en acció de gràcies perquè l’Església ha reconegut el sacrifici dels nostres màrtirs, sense voler anar contra ningú, ni tampoc per blasmar els seus assassins. Avui vespre també tindrem dins el cor les altres persones innocents que moriren en els dos costats del front de la guerra. La seva sang clama també al cel i es barreja amb la dels nostres màrtirs.

 

Acte penitencial

President: Demanem perdó dels nostres pecats, confiats en la força purificadora de la sang preciosa de Jesús, que tant ens estima.

- Vós, que en la sang dels màrtirs ens mostreu la glòria de la vostra creu. Senyor, tingueu pietat.

- Vós, que crideu una multitud perquè doni testimoniatge de la veritat i la justícia. Crist, tingueu pietat.

- Vós, que sou la Vida dels qui confien en les vostres promeses. Senyor, tingueu pietat.

President: Que el Déu que escolta el clam del seu poble adolorit, s’apiadi de nosaltres, perdoni els nostres pecats i ens dugui a la vida eterna.

 

Encesa dels ciris

President: Aquests són els qui han rentat els seus vestits amb la sang de l’Anyell, els nostres germans que no han estimat tant la vida que els fes por la mort:

Lector:

P. Simó Reynés

P. Miquel Pons

Germà Francesc Mayol

Germà Pau Noguera

Sor Catalina Caldés

Sor Miquela Rullan

Senyora Prudència Canyelles

Mentre es llegeixen els noms, es van encenent cadascun dels ciris. Després, el qui presideix la celebració, diu:

President: Lloem, plens de joia, el Déu que no abandona els pobres i els perseguits en mans de la mort, sinó que els dóna la Vida que mai no s’acaba.

 

Glòria

 

Oració col·lecta

Déu Pare de misericòrdia, vós féreu al beat Simó Reynés i companys, el do de donar la vida pel vostre Fill estimat, perdonant els enemics. Concediu-nos que el record del seu martiri ens infongui el mateix coratge i amor, a fi que siguem arreu uns pacificadors i uns testimonis de l'Evangeli que ells varen proclamar vessant la seva sang. Per nostre Senyor Jesucrist.

 

Oració dels fidels

Preguem el Déu solidari de la humanitat, que acompanya el seu poble que pateix, perquè tingui pietat de nosaltres.

R/ Us ho demanem, Senyor

1. Per l’Església, especialment la nostra de Barcelona; perquè no s’avergonyeixi de parlar de Jesús al món, i ho faci, coratjosament, amb paraules d’alliberament i de vida per a la humanitat. Preguem al Senyor. R/

2. Por todos los que rechazan a Dios por causa de la injusticia y la insolidaridad de los cristianos; para que la sangre de nuestros mártires los anime a buscar la razón de su amor tan grande a Jesucristo. Oremos al Señor. R/

3. Pels qui tenen la violència encastada dintre el cor; perquè els gestos de perdó dels nostres màrtirs a l’hora de la mort els mostri que només l’amor que perdona dóna la felicitat. Preguem al Senyor. R/

4. Por los familiares de nuestros mártires, por los Misioneros de los Sagrados Corazones y la Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia; para que el ejemplo del P. Simón i el de sus compañeros los anime a llevar una vida cristiana i religiosa más auténtica. Oremos al Señor. R/

5. Per totes les persones innocents que han estat assassinades perquè volien un món més just i fratern; perquè la seva tasca sigui continuada per altres i els cristians hi donem suport i hi prestem ajuda. Preguem al Senyor. R/

6. Por nuestra parroquia del Coll; para que nuestra comunidad cristiana sea un agente de reconciliación, de justícia, de solidaridad y de paz dentro de nuestro barrio, de manera que nunca más muera en el ninguna persona inocente. Oremos al Señor. R/

7. Pel qui estem celebrant aquesta eucaristia; perquè la sang de Jesús que hi rebrem ens netegi de tot pecat i ens faci dignes de compartir amb Jesús el seu Regne, com els nostres màrtirs. Preguem al Senyor. R/

Déu de vius i no de morts, pareu l’oïda a les nostres pregàries i retorneu la pau i la concòrdia als nostres temps. Per Crist, Senyor nostre.

 

Oració sobre les ofrenes

Accepteu, Senyor, les ofrenes del vostre poble, que commemora la passió dels vostres sants màrtirs; i feu que l’eucaristia que, en la persecució, donà fortalesa al beat Simó Reynés i als seus companys, ens doni també a nosaltres la constància en les adversitats. Per Crist, Senyor nostre.

 

Prefaci

De màrtirs (cfr. MR)

 

Oració després de la comunió

Que donin fruit en nosaltres, Senyor, els vostres dons i que la comunió rebuda en la festa del beat Simó Reynés i els seus companys, màrtirs, ens doni la salvació i la pau. Per Crist, Senyor Nostre.

 

 
     

 

 

En el primer banco se sentó el Sr. Jaume Cañellas, ahijado de la Sra. Prudencia. Sus 82 años no fueron obstáculo para que participara animosamente. Tras la Eucaristía, se inauguró una pequeña sala de exposición sobre los mártires, con paneles trabajados con gran profesionalidad, en los que se ofrecen datos biográficos de los mártires y se indican los lugares de su pasión y muerte. También se expone otro material complementario.

 

 


 

Una bien preparada picadera sirvió para confraternizar y despedir a los numerosísimos fieles que acudieron